અચાનક રંગમાં ભંગ પડ્યો...

અચાનક રંગમાં ભંગ પડ્યો ! તું રાસ અધવચ્ચેથી છોડીને ચાલી નિકળ્યો ! એવું તો શું થયું હશે ? કહિ મેં કુતુહલથી જોવા મારી ઝુંપડીની બારી ખોલી. જોઊં છું તો એક વ્રુધ્ધ માતાનો હાથ પકડી તેનો એક નો એક દિકરો હળવે હળવે મંદિરનાં પગથિયાં ચડતો હતો. ને તેમનાં પહોંચતા પહેલાં તેમને દર્શન આપવા..નાં નાં..કદાચ તેમનાં જ દર્શન કરવાં તું મૂર્તિમાં સમાઈ જવા ઈછતો હતો ! 

No comments:

Post a Comment